Team

ReinierReinier Bremer

Sinds 2005 eigenaar. Reinier is in 1997 afgestudeerd als logopedist bij de Hanzehogeschool Groningen en sindsdien werkzaam als allround NAH logopedist/afasietherapeut met als specialisatie Parkinson.

Reinier heeft een grote passie voor alle Niet Aangeboren Hersenletsel problematiek en ziet het elke keer weer als een uitdaging mensen te ondersteunen met alle mogelijkheden die logopedie kan bieden.

 

 

marije siteMarije Greven

Marije is in 1999 afgestudeerd als logopedist bij de Hanzehogeschool Groningen en sindsdien werkzaam geweest als allround logopedist in de vrije vestiging. Eerst in Bussum en vanaf januari 2001 in Borger als mede praktijkeigenaar samen met Annette de Groot.

Sinds januari 2016 is Marije als allround logopedist in dienst bij Logopedische Praktijk Bremer. Marije werkt vooral met stem-, spraak-, taalproblematiek en afwijkende mondgewoonten bij kinderen. Daarnaast werkt ze ook heel graag met volwassenen met stemproblemen. Marije werkt op de maandag, woensdag en vrijdag aan de Hoofdstraat 32 in Borger.

 

 

 

annette_foto Annette Hulscher

Annette is in 1990 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen. In 1991 is Annette haar allround praktijk gestart in Borger. Gaandeweg de jaren heeft Annette grote affiniteit ontwikkeld voor het speciale jonge kind (syndroom van Down, ASS-problematiek, (vermoedens van) ontwikkelingsachterstand, eet-drinkproblematiek). In 2015 heeft Annette de opleiding tot FloorPlay-specialist afgerond; een benadering waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind in kaart wordt gebracht en gestimuleerd. Sinds januari 2017 is Annette in dienst van praktijk Bremer. De dagen in de praktijk wisselt Annette af met haar werk als logopedist op de Taaltrein in Emmen; een gespecialiseerde peuterspeelzaal voor kinderen met een spraak/taalstoornis. Bovendien houdt Annette zich via Logopedie & Communicatie bezig met trainingen en workshops voor ouders en professionals.

 

 

erwin_foto Erwin Horstman

Erwin is in januari 2017 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds februari 2017 is hij werkzaam bij Logopedische Praktijk Bremer. Door ervaringen in de privésfeer is Erwin geïnteresseerd geraakt in de logopedie en in het bijzonder het behandelen van volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Zijn stage in een verpleeghuis heeft deze keuze voor hem bevestigd. Erwin wil zich graag in dit vakgebied verder ontwikkelen. Hij is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in Assen en omstreken.

 

 

 

 

Nikki Dollé

Nikki Dollé

Nikki is in juli 2018 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds augustus 2018 is zij werkzaam bij Logopedische Praktijk Bremer. Hiervoor heeft zij (stage) ervaring opgedaan in het Scheper ziekenhuis op de afdeling volwassen revalidatie en binnen de huidige praktijk. Al  vroeg tijdens haar studie lag de interesse bij de problematiek rondom Niet Aangeboren Hersenletsel, de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied volgt Nikki door deel te nemen aan na- en bijscholing. Tevens is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en is te vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Nikki is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag in Assen – Gieten – Borger en omstreken.

 

 

 

Eline Boers

Eline Boers

Eline is in 2016 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds oktober 2019 is zij werkzaam bij Logopediepraktijk Bremer. Hiervoor heeft zij ervaring opgedaan op scholen en in de vrije vestiging. Haar ervaring ligt voornamelijk bij het onderzoeken en behandelen van kinderen met spraak- taalproblematieken en afwijkende mondgewoonten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met lees-spellingsproblemen. Ze heeft affiniteit om ouders en kinderen te begeleiden en zich in te zetten om het beste uit hen te halen. Eline is werkzaam op de maandag en woensdag in Gieten.

 

 

Stagiaire

In de periode februari t/m juni begeleiden wij wanneer mogelijk een stagiaire voor ca. 20 uur per week, ook is er een mogelijkheid voor adoptiestage.