Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die u nodig heeft voor het eten en drinken, de ademhaling, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.

Dysartrie kan het gevolg zijn van:
• een beroerte (CVA)
• een ongeval (trauma)
• een hersentumor
• een zenuwziekte (zoals ALS of MS)
• andere neurologische aandoeningen (zoals Parkinson)
• een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt

Communicatieproblemen bij dysartrie

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een (te) zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan.

Wat doet een logopedist bij dysartrie?

De logopedist onderzoekt de bewegingen van uw mond (mondmotoriek). Daarnaast onderzoekt de logopedist de gevoeligheid in en rondom de mond (sensibiliteit). Als laatste bekijkt en beluistert de logopedist de uitspraak, ademhaling en stemgeving. Zonodig wordt ook het slikken beoordeeld. Vervolgens start de logopedist een behandeling.

oefeningen van de logopedist

Fotograaf: Albert Brunsting

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de verstaanbaarheid. U leert zo goed mogelijk gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden. De logopedist kan de behandeling richten op;
• uw lichaamshouding;
• de mondmotoriek (van belang bij eten, drinken en spreken);
• de uitspraak;
• de ademhaling;
• de stemgeving

 

Bij een dysartrie door een beroerte (CVA) is er vaak sprake van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn. Zie ook dysfagie (slikproblemen).

oefeningen bij dysartrie

Fotograaf: Albert Brunsting

Meer informatie over dysartrie

informatie dysartrie

dysartrie.com